Hobust kaasav psühholoogiline nõustamine ja teraapia on: 

Eksperimentaalneselle töö raames saab osaleja iseenda kohta teada palju uut ja mõtlemapanevat infot. Protsessi käigus saab ta valida oma käitumist, katsetada selle mõju ning mõtestada toimunut nii  läbi videoanalüüsi kui ka läbi hobuselt saadava vahetu ja hinnanguvaba tagasiside.

Proovilepanev - soodustades nii füüsilist, vaimset kui emotsionaalset kasvu. Loob võimaluse isiksuse arenguks läbi tugevate eduelamuste.

Holistiline - positiivsed tulemused nii neuroloogilisel, motoorsel, kognitiivsel, psühholoogilisel, sotsiaalsel kui kasvatuslikul tasandil.

Ei eelda ratsutamisoskust – osa tööst toimub hobuse seljas, kuid fookus on kehatunnetusel ja eneseteadlikkuse arendamisel. Lisaks leiavad erinevad tegevused aset maapinnal, hobuse kõrval. Oluline koht on suhtlemisprotsessil.

Kombineeritud teiste teraapiatehnikatega vastavalt vajadusele.